Zaznacz stronę

MAJA LAURA

BIO

Maja Laura (Maja Laura Jaryczewska, born 1999) is a Polish artist and social activist. Pianist, vocalist, composer. President of the Effective Altruism Poland Foundation. Her musical route begins in a flat in Warsaw’s Mokotów district, where there stands an old, black piano with metal candlesticks used by her great-grandmother.

At the age of 5 or 6, she begins to study piano regularly, although she was offered the violin. After years of classical education, she studies jazz under Włodzimierz Nahorny and Sławek Jaskułke. In the same time, she also starts to study composition under Paweł Mykietyn. Since her high school years, she has also been trying to act in the field of alternative music, which is the result of being saturated from an early age with rock music created and listened to by her father (Oddział Zamknięty). In 2019 she joins the band Ścianka, which is one of the most important in the history of Polish alternative music. In 2022 her debut solo album „Bardo” will be released. Along with its release, the artist decided to create her own record label – Maja Laura Records. 

President of Effective Altruism Poland. Effective altruism is an idea whose essence is the use of scientific evidence to determine the most effective ways of doing good, which is to be the basis for direct action. 

In love with the history of her hometown Warsaw. An adept of philosophy, rationality and history. Daughter, sister and friend.

BIO

Maja Laura (właść. Maja Laura Jaryczewska, ur. 1999) to polska artystka i działaczka społeczna. Pianistka, wokalistka, kompozytorka. Prezeska fundacji Efektywny Altruizm Polska. Jej muzyczna droga zaczyna się w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie, gdzie stoi stare, czarne pianino z metalowymi świecznikami jej prababci.

W wieku 5 lub 6 lat rozpoczyna regularną naukę gry na fortepianie, choć proponowane były jej skrzypce. Po latach kształcenia klasycznego, studiuje jazz u Włodzimierza Nahornego i Sławka Jaskułke. Równolegle zaczyna również studia kompozycji u Pawła Mykietyna. Od lat licealnych próbuje działać również na kanwie muzyki alternatywnej, co jest efektem przesiąkania od najmłodszych lat muzyką rockową tworzoną i słuchaną przez jej ojca. W 2019 dołącza do zespołu Ścianka będącego jednym z najważniejszych w historii polskiej alternatywy. W 2022 ukaże się jej debiutancki solowy album „Bardo”. Wraz z jego premierą artystka zdecydowała się na założenie własnego wydawnictwa Maja Laura Records.


Prezeska fundacji Efektywny Altruizm Polska. Efektywny altruizm to idea, której esencją jest wykorzystanie dowodów naukowych w celu określenia najskuteczniejszych sposobów czynienia dobra, co ma być bazą do bezpośredniego działania. 

Zakochana w historii rodzinnego miasta Warszawy. Adeptka filozofii, racjonalności i historii. Córka, siostra i przyjaciółka.

Group 10

Maja Laura RECORDS

Music label Maja Laura Records is created to support individualism. It is created to support artists who know what they want and are ready to boldly pursue their vision. With no compromises.

 

The direct motivation to establish ML Records was the disappointment with the approach to music of many music labels owners. There is a tendency to consider the artist as a product maker, to fit into the supposed expectations of the audience (supposed, because we also believe that what is promoted becomes desired). It is unacceptable, in our opinion, to interfere with the autonomy of an artist (by interfering or proposing to interfere with his message), who declares that their art is precisely what they want it to be. ML Records is for strong artists who do not agree to such intrusion.

 

Bez nazwy 1Obszar kompozycji 1 kopia 17 1
Bez nazwy 1Obszar kompozycji 1 kopia 17 1

BARDO – CD 39.99

VIEW IN STORE

Bardo – digital 29.99

VIEW IN STORE